Bezig met laden...


Ik sprak laatst weer een cliënt die goede ervaringen had met bioresonantie therapie. Topsporters en topclubs over de hele wereld, ook in Nederland, maken al heel lang gebruik van deze therapie. Ik merk dat weinig mensen weten wat het nu exact inhoudt, dus hoog tijd voor een blog.

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Het menselijk lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen. Op hun beurt bestaan deze weefsels en organen weer uit celstructuren. De celstructuren zijn opgebouwd uit cellen, welke weer uit atomen bestaan. Er is wetenschappelijk ontdekt dat atomen uit subatomaire deeltjes bestaan die zich gedragen als energie.  Deze energie ontstaat doordat subatomaire deeltjes elkaar aantrekken of afstoten, ze voegen daarmee energie aan elkaar toe of ontnemen elkaar energie. Als gevolg hiervan ontstaan trillingen. Deze trillingen hebben een elektromagnetische lading, frequentiepatronen genoemd. Dit proces speelt zich overigens niet alleen af in het menselijk lichaam, maar in het gehele universum, dus ook in bijvoorbeeld stoffen uit onze omgeving.

Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door deze elektromagnetische trillingen. Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen. Als de resonantie van het lichaam uit balans is kan dit gedetecteerd worden door een speciaal apparaat.  Het mooie van dit apparaat is dat het disharmonische frequenties kan meten in het lichaam, deze worden vervolgens gereduceerd of zelfs geëlimineerd door de juiste frequentiepatronen aan het lichaam terug te geven. Tijdens een bioresonantie sessie wordt je dus als het ware “gemeten” en “behandeld” door een apparaat.

Dhr. Royal Rife, een Amerikaanse onderzoeker, heeft in 1930 het principe van bioresonantie als therapievorm geïntroduceerd. Hij nodigde destijds alle vooraanstaande artsen en onderzoekers uit voor een demonstratie van zijn uitvinding en deze werd zeer goed ontvangen. Om redenen die niet helder zijn werd er in de reguliere geneeskunde verder weinig gedaan met zijn ontdekking.

Sommige mensen beweren dat zijn uitvinding in strijd was met het economische belang van de farmaceutische industrie. Er zijn ook partijen die beweren dat bioresonantie kwakzalverij is en geen enkel wetenschappelijk fundament heeft.  Opmerkelijk is dat NASA het concept van bioresonantie verder heeft uitgewerkt en toegepast in de (hedendaagse) ruimtevaarttechnologie.

Ik ben wel heel nieuwsgierig geworden naar deze therapievorm en ga binnenkort een sessie uitproberen. Ik zal mijn ervaringen delen in dit blog!

Warme groet,

Manon Plokker, huidtherapeut

Ik kon een aantal wetenschappelijke onderzoeken vinden over bioresonantie, mocht je er graag in willen duiken:

Experimental study on the low-intensity millimeter-wave electro-magnetic stimulation of acupuncture points.

Effect of exogenous frequency exposure on human cells.

Study on the clinical effectiveness of electronically stored nosodes from tooth diseases and articular rheumatism on persons with rheumatic diseases.

Effect of bioresonance therapy on antioxidant system in lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis.

The efficacy of using an electromagnetic field of extremely high frequency (54-78 GHz) in treating patients with chronic nonspecific lung disease.

Lymphedema treatment by means of an electro-medical device based on bioresonance and vacuum technology: clinical and lymphoscintigraphic assessment.

 

 

 

hkhFooterLogo

maandag: gesloten
dinsdag : 11:00 – 21:30
woensdag: 09:30 – 17:00
donderdag: 11:00 – 21:30
vrijdag: 09:30 – 17:00
zaterdag: 09:30 – 17:00
zondag: 09:30 – 17:00